Skip to content

ปลูกผมถาวรเทคนิค FUE ใช้เส้นผมคนอื่นได้หรือไม่?

ปลูกผมถาวรเทคนิค FUE

       การปลูกผมถาวรเทคนิค FUE คือการปลูกผมรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมและถูกยอมรับอย่างมากในวงการการปลูกผม ด้วยผลลัพธ์และขั้นตอนต่างๆ ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ของผู้ที่ต้องการปลูกผมถาวร เช่น พักฟื้นระยะสั้น ไม่มีแผลผ่าตัดใหญ่ ไม่มีรอยแผลเป็น เป็นต้น

ปลูกผมเทคนิค FUE ใช้เส้นผมคนอื่นได้หรือไม่?

       การปลูกผมก็คล้ายกับการปลูกถ่ายอวัยวะ การใช้เส้นผมของผู้อื่นมาปลูกอาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เช่น การติดเชื้อ การไม่รับกราฟท์ ซึ่งแพทย์จึงไม่แนะนำในการใช้เส้นผมของคนอื่น โดยปกติแล้วแพทย์จะทำการกราฟท์ที่ต้องปลูกและนำเส้นผมหรือเส้นขนของตัวคนไข้เองมาเตรียมเพื่อปลูก

หากเดิมคุณมีปัญหาเรื่องเส้นผมที่น้อยอยู่แล้วอาจทำให้ไม่เพียงพอสำหรับการปลูกผมถาวรแบบย้ายราก แพทย์อาจจะแนะนำให้นำเส้นขนบนร่างกายของคุณมาปลูกได้ เช่น เส้นขนเครา เส้นขนหน้าอก เส้นขนหลัง เพื่อนำมาปลูกตรงตามจำนวนกราฟท์ที่แพทย์ประเมินไว้

ด้วยประสบการณ์ของแพทย์และทีมงาน และการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ แพทย์มีความละเอียดและประณีตมาก สามารถติดต่อรับคำปรึกษาประกอบการตัดสินใจได้เลยครับ

" ติดต่อผ่าน LINE "

" ให้คำปรึกษา ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่นฟรี "

" ให้คำปรึกษา ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่นฟรี "